Vi tilbyder rensning af tagrender, nedløb og rensebrønde så sommerens kraftige regnbyger, efterårets mere vedvarende regn og vinterens smeltevand kan passere uhindret ud i kloakken.
I samme omgang kan vi tilbyde at gå taget, tagvinduer og tagrender efter for synlige fejl og mangler. Vi udbedrer selvfølgelig også disse efter ønske.
Tagrenderensning tilbydes til private parcelhusejere, virksomheder og institutioner.
Alt efter højden på bygningen udføres arbejdet fra lift.

Tagrenderensning_lil1 Tagrenderensning_lil2